BLE Server and Client coexisting

Dr.Steve
Posts: 4
Joined: Fri Oct 19, 2018 5:10 am

BLE Server and Client coexisting

Postby Dr.Steve » Fri Oct 19, 2018 5:19 am

Hi,
I am currently working on a project which requires a ble server and client to work together. I have registered call backs using

esp_ble_gatts_register_callback(gatts_event_handler);
esp_ble_gattc_register_callback(esp_gattc_cb);

However the server callback routine is being called when a client has been connected to and disconnected from. Is there any way around this?

The IDF version I am using is 3.1.

Thanks

chegewara
Posts: 524
Joined: Wed Jun 14, 2017 9:00 pm

Re: BLE Server and Client coexisting

Postby chegewara » Fri Oct 19, 2018 8:04 am

Maybe i misunderstand you but this is exactly how it suppose to work.

Code: Select all

esp_ble_gatts_register_callback(gatts_event_handler);
Is callback when esp32 is working as a server and you are getting events when client peer device is connecting to and disconnecting from esp32.

Dr.Steve
Posts: 4
Joined: Fri Oct 19, 2018 5:10 am

Re: BLE Server and Client coexisting

Postby Dr.Steve » Fri Oct 19, 2018 8:38 am

The client and server are running on a single esp32 eg. A phone app can connect to the single esp32 whilst it is also connected to other sensors. The connections should be managed separately within the device, however I am getting a call back on both events.

chegewara
Posts: 524
Joined: Wed Jun 14, 2017 9:00 pm

Re: BLE Server and Client coexisting

Postby chegewara » Fri Oct 19, 2018 12:32 pm

I've been doing such test months ago, now I don't remember, but it's been working back then.

I don't have much time now, but I will try to do some tests asap.

Dr.Steve
Posts: 4
Joined: Fri Oct 19, 2018 5:10 am

Re: BLE Server and Client coexisting

Postby Dr.Steve » Fri Oct 19, 2018 12:55 pm

Thanks! Also basically what im doing is connecting to a sensor periodically with the esp32 and then dropping the connection once iv made a measurement. The phone is not connected to the esp32 at this stage and both callbacks are receiving the disconnection event.

Dr.Steve
Posts: 4
Joined: Fri Oct 19, 2018 5:10 am

Re: BLE Server and Client coexisting

Postby Dr.Steve » Mon Oct 22, 2018 12:08 am

The following crash is what I am experiencing with this issue. Note that I have tried running the ble stack on both core 0 and core 1 and it has simply shifted which core the error appears on.

Code: Select all

ASSERT_PARAM(2051 0), in llc_util.c at line 289 Guru Meditation Error: Core 1 panic'ed (Interrupt wdt timeout on CPU1) Core 1 register dump: PC : 0x4008464a PS : 0x00060634 A0 : 0x80046350 A1 : 0x3f fbcb40 A2 : 0x00000001 A3 : 0x00000000 A4 : 0x00000000 A5 : 0x60 008054 A6 : 0x3ffc1028 A7 : 0x60008050 A8 : 0x80084645 A9 : 0x3f fbcb20 A10 : 0x00000004 A11 : 0x00000000 A12 : 0x6000804c A13 : 0xff ffffff A14 : 0x00000000 A15 : 0xfffffffc SAR : 0x00000004 EXCCAUSE: 0x00 000006 EXCVADDR: 0x00000000 LBEG : 0x4008457d LEND : 0x40084584 LCOUNT : 0x00 000000 Backtrace: 0x4008464a:0x3ffbcb40 0x4004634d:0x3ffbcb60 0x40121af1:0x3ffbcb80 0x4 0019d11:0x3ffbcbc0 0x40055b4d:0x3ffbcbe0 0x4011db03:0x3ffbcc00 0x4011de85:0x3ffb cc20 Core 0 register dump: PC : 0x4008cc64 PS : 0x00060a34 A0 : 0x80127e7b A1 : 0x3f fd3b90 A2 : 0x3ffc17c0 A3 : 0x00000000 A4 : 0x0000008e A5 : 0x3f fd3ad0 A6 : 0x00000003 A7 : 0x00060023 A8 : 0x00000000 A9 : 0x00 000001 A10 : 0x00000000 A11 : 0x00000000 A12 : 0x00060a20 A13 : 0x00 000001 A14 : 0x00060a20 A15 : 0x00060023 SAR : 0x00000020 EXCCAUSE: 0x00 000006 EXCVADDR: 0x00000000 LBEG : 0x400014fd LEND : 0x4000150d LCOUNT : 0xff fffffe Backtrace: 0x4008cc64:0x3ffd3b90 0x40127e78:0x3ffd3bb0 0x400e987b:0x3ffd3be0 ================= CORE DUMP START ================= 4DsAABMAAABkAQAA xMz7P4DK+z+8zPs/ IMn7P1DM+z/SMQkAzE38P8xN/D/EzPs/xE38PwIAAACQvPs/kLz7P8TM+z8AAAAA FwAAAMC8+z9idENvbnRyb2xsZXIAgYoAAQAAALzM+z8AAAAAIAoGABcAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAyN38PzDe/D+Y3vw/AAAAAAAAAAABAAAAAAAAAJBAQD8AAAAA SB0AQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAB7kUo= Ysr7P0pGCEA0BgYAUGMEgEDL+z8BAAAAAAAAAAAAAABUgABgKBD8P1CAAGBFRgiA IMv7PwQAAAAAAAAATIAAYP////8AAAAA/P///wQAAAAGAAAAAAAAAH1FCECERQhA AAAAAEyAAGD/////zBIIQARb+j8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABQy/s/iNIEQBy4+z/0GhKAYMv7PwMIAAAQRQhA /////wAAAAAAAAAAAQAAABSdAYCAy/s/MGMEQAg4/D8AAAAADDj8PwAAAAAAAAAA UFsFgMDL+z+oGBJApIH7PwABBYDAy/s/dGkEQKSB+z8AAAAAwMv7P4R1AUCkgfs/ DDj8PwAAAADOAPs/AAAAAAbbEYDgy/s/AQAAAAAAAAAfAAAAAAAAAAAAAAAjAAYA iN4RgADM+z84WwVADDj8P6y8+z8AAAAAtLz7PwAAAAAAAAAAIMz7PwQ4/D8AAAAA /////8TM+z8AAAAAAAAAAAAAAABQzPs/AAAAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAFzM+z8AAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA= fEv7P/BI+z90S/s/ 8Ej7PxBL+z+//lIMuE38P7hN/D98S/s/sE38PwMAAAAo0vs/KNL7P3xL+z8AAAAA FgAAAHhB+z9oY2lIb3N0VACtiHMnhuMAAQAAAHRL+z8AAAAAIwkGABYAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAyN38PzDe/D+Y3vw/AAAAAAAAAAABAAAAAAAAAJBAQD8AAAAA SB0AQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAB7I94= BCQIQAVCCEAwCAYArIwIgLBJ+z8BAAAABwAAAHTO+z8AAAAALM77PwAAAAAFQgiA kEn7P4AAAAAjCAYAIAgGAAEAAAAgCAYAIwAGABkAAADE2fk/AAAAAEnDAEBrwwBA //////0lCEABAAAAXOcIQMTZ+T8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALsoCIDASfs/QP/6PwgAAAD0ZhKA0En7P/g8/D/pkv0/ 7CgIgOBJ+z8IAAAAABgAAJGeDoDwSfs/AAAAAAYAAAAGAAAA/jz8PwAAAAABAAAA lMMOgBBK+z/jkv0/BgAAAKhB/D8AAAAA45L9PwIAAADQtg6AMEr7PwEAAADjkv0/ IAoGAAEAAAAgCgYAgHD7P+C8DoBQSvs/3JL9PwEAAAAFAAAAAgAAAAAAAACwcPs/ d7kOgHBK+z/ckv0/qLYOQAAgAAAAAAAAAAAAANBw+z9W0Q6AoEr7P8QS/T+ovA5A VtEOgKBK+z/EEv0/uFP8PwAgAAAAIAAAACEAAOSS/T9JuA6AwEr7Pwjb+z8U2/s/ 0FP8P9BJ+z8DAAAAIwAGAAAAAADgSvs/AAAAAAAAAABE0vs/AAAAAFzU+z8AAAAA AAAAABBL+z8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAuFP8PwAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHEv7PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA= SFj7P7BW+z9AWPs/ sFb7P+BX+z9aUc8ApE38P6RN/D9IWPs/nE38PwQAAAAMTvs/DE77P0hY+z8AAAAA FQAAAERO+z9oY2lINFQABEZH575p/3AAAQAAAEBY+z8AAAAAIQAGABUAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAyN38PzDe/D+Y3vw/AAAAAAAAAAABAAAAAAAAAJBAQD8AAAAA SB0AQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAC41yY= BCQIQFnlCEAwDgYA9MMOgHBX+z/gTfs/sFf7PyhO+z8AAAAAAQAAAAAAAABZ5QiA UFf7PwEAAADsTfw/8E38P6AL/D8hAAYAwAv8PwAAAAAAAAAAMFf7P+DCAED2wgBA AAAAAP0lCECgC/w/XOcIQJTm+T8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIKoQD/AV/s/DFT8PwcAAAAAAAAAsFf7PwAAAAAAAAAA AAAAAHAxCQAhAAYAwAv8P/////+wV/s/AAAAAAAAAAAoTvs/AAAAADBO+z8AAAAA AAAAAOBX+z8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADFT8PwcAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA7Ff7PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA== NHL7P3Bv+z8scvs/ cG/7P8Bx+z+d61G4kE38P5BN/D80cvs/iE38PwUAAADoXPs/6Fz7PzRy+z8AAAAA FAAAADBg+z9idHVUABLb9vm1jQdSEn0AAQAAACxy+z8AAAAAIQAGABQAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAyN38PzDe/D+Y3vw/AAAAAAAAAAABAAAAAAAAAJBAQD8AAAAA SB0AQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABwpCg= BCQIQPC/AEAwAAYAGc0IgDBw+z8AAAAAIwAGACAABgB81Ps/uFP8PwAgAABYIgiA AHD7PwEAAAAAAAAAIAIGAAEAAAAjAAYA4ED7PxgAAAAsFP0/FRT9P+DCAED2wgBA AAAAAP0lCEABAAAAXOcIQHQA+j8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHQA+j8AAAAAAAAAAAAAAACs4QiAQHD7PwAAAABUS/w/ eLoOgGBw+z/80fs/AQAAABYAAAAAAAAAAAAAAAEAAABAvA6AoHD7P7BT/D/EEv0/ AAAAAJBw+z98z/s/xBL9P/////8Qcfs/PhT9PwBk/D9E0vs/AAAAAAAAAAAAAAAA JvAPgNBw+z+4U/w/ACAAAAAAAAAAAAAAuFP8PwAgAAAU2/s/AAAAAAAAAAAQQPs/ KXoQgPBw+z8AAAAA3JL9P3jpD0AAAAAACgAAAFBA+z+WGw+AEHH7PwAAAAABAAAA BwAAAAAAAAAqAAAAgED7P/0+D4Awcfs/AG78PwMAAABI1/s/AAAAAKoAAACgQPs/ jeAPgFBx+z94bvw/kHH7PyDdEECgcfs/CJX9P+BA+z+g4Q+AcHH7P3hu/D8AAAAA 8E38P/gTAABInfw/AAAAAAAAAACQcfs/AAAAAAAAAAAEXfs/AAAAACxd+z8AAAAA AAAAAMBx+z8AAAAAAAAAAAQAAAB4bvw/CJX9P+BA+z8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAzHH7PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA== NNn7P0A/+z9wQfs/ QD/7PxBB+z+rLph5fE38P3xN/D802fs/dE38PwYAAAAs1/s/LNf7PzTZ+z8AAAAA EwAAAHQn+z9CdGNfdGFzawCz9QhAUkYAAQAAAHBB+z8AAAAAIQAGABMAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAyN38PzDe/D+Y3vw/AAAAAAAAAAABAAAAAAAAAJBAQD8AAAAA SB0AQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACqAmE= BCQIQPC/AEAwBgYAGc0IgABA+z8AAAAAIwYGACAGBgBMXfs/CJX9P+BA+z9YIgiA 0D/7PwEAAAAAAAAAFAAAAAEAAAAjCgYAAAAAAAQAAAAUAAAAAAAAAODCAED2wgBA AAAAAP0lCEABAAAAXOcIQMTP+T8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALYcEYAgQPs/9BP9P4ZA+z+s4QiAEED7PwAAAABUS/w/ BOEPgDBA+z+8XPs/AQAAABQAAAAIE/0/8RL9PwAAAAAw4Q+AcED7PwQAAAB4bvw/ wfgOgHBA+z+AQPs/ZO4OQP////8FAAAADwAAAAcAAAAEXfs/AAAAAAAAAADBEv0/ Ll8UgKBA+z94bvw/4ED7PwQAAAB4bvw/CJX9P+BA+z//////6ED7PwAACgC4Dv0/ ON4OgMBA+z/gQPs/AAAAAAcAAAAAAAAARhOWRQAAAAAAAAAA4ED7PwAAAAAAAAAA SNf7PwAAAAD42Ps/AAAAAAAAAAAQQfs/AAAAAAAAAAAAAAoAuA79PwAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABxB+z8AAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA= hP78P8A6/T9sPP0/ wDr9PwA8/T+aMgkAZEz8P2RM/D+E/vw/XEz8PxQAAABAAP0/QAD9P4T+/D8AAAAA BQAAAHAz/T9hZGNfdGFzawClpaWlpaUA////f2w8/T8AAAAAIAoGAAUAAAABAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAyN38PzDe/D+Y3vw/AAAAAAAAAAABAAAAAAAAAJBAQD8AAAAA SB0AQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAClpaU= ZMwIQJA7/T8wCgYAGc0IgIA7/T9kzAhANAoGAHt+EoCQO/0/wBf8PwAAAACOAAAA 0Dr9PwMAAAAjAAYAAAAAAAEAAAAAAAAAAAAAACAKBgABAAAAIAoGACMABgAgAAAA BgAAAAAAAAD9FABADRUAQP7///8gCgYAAQAAAMwSCEC0yvs/AAAAAAAAAAAAAAAA //8/swAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABzmA6AsDv9PwAAAADAF/w/ fpgOgLA7/T8DAAAAwBf8P44AAADQOv0/AwAAACMABgAAAAAA4Dv9P2hj/D8MAAAA AAAAAOA7/T+YY/w/6FL8PwEAAAAAAAAAmLv7PwIAAAAAAAAAADz9PwAAAAAAAAAA BAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAw8/T8AAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA= GBv9P7AZ/T8QG/0/ sBn9P7Aa/T/Mv99JjCL9PwBM/D8YG/0/+Ev8PxkAAAApWC0C26VOcxgb/T8AAAAA AAAAABQV/T9JRExFAMsCDIwE/CfDx4kAAAAAABAb/T8AAAAAIQAGAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAyN38PzDe/D+Y3vw/AAAAAAAAAAABAAAAAAAAAJBAQD8AAAAA SB0AQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABVsXw= BCQIQJ5RFEAwAAYAotEIgHAa/T8IAAAAAAAAAAEAAACEIv0/AAAAAAEAAADwSvw/ 1Er8PwAAAAABAAAAut0IgIAZ/T8DAAAAIwAGAAAAAAAgDgYAAQAAAAAAAAAAAAAA AAAAAP0lCECAGf0/XOcIQGSp+z8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALrdCICAGf0/AwAAACMABgAAAAAAkBr9PwAAAAAAAAAA AQAAAIQi/T8AAAAAAQAAAAAAAACwGv0/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAvBr9PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA== hCL9PxAh/T98Iv0/ ECH9PxAi/T8bG6bTAEz8PyAb/T+EIv0/+Ev8PxkAAAC8eJsOISiPh4Qi/T8AAAAA AAAAAIAc/T9JRExFAAAZ9qnRUEBIEM4AAQAAAHwi/T8AAAAAIQAGAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAyN38PzDe/D+Y3vw/AAAAAAAAAAABAAAAAAAAAJBAQD8AAAAA SB0AQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABuYZI= BCQIQJ5RFEAwCgYAotEIgNAh/T8IAAAAAQAAAAAAAAAYG/0/AAAAAAEAAAAQS/w/ 1Er8PwAAAAAAAAAAut0IgJDK+z8DAAAAIwAGAAAAAAAQnwiAkAv8PwAAAAAAAAAA AAAAAP0lCECQyvs/XOcIQMSw+z8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALrdCICQyvs/AwAAACMABgAAAAAA8CH9PwAAAAAAAAAA AAAAABgb/T8AAAAAAQAAAAAAAAAQIv0/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHCL9PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA== eF/9PwBp/T+Mav0/ AGn9PyBq/T+kMgkAfJH9PxxA/T94X/0/5Ev8Pw8AAABMX/0/TF/9P3hf/T8AAAAA CgAAAJBi/T9pMmNfdGVzdF90YXNrXzEA////f4xq/T8AAAAAIQAGAAoAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAyN38PzDe/D+Y3vw/AAAAAAAAAAABAAAAAAAAAJBAQD8AAAAA SB0AQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABZfOE= BCQIQMIiCEAwDgYAztAIgMBp/T8AAAAApDIJAOAO/T/gDv0/IQAGAMAL/D/CIgiA oGn9P9wA8D8BAAAA8BD8PwEAAAAgDgYAIwAGAAAAAAAAAAAAgGn9P+DCAED2wgBA //////0lCEABAAAAXOcIQNT4+z8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAOgDAADoQ/0/mTIJACMABgBqmQ6A4Gn9P6QyCQAAAAAA 4A79P+AO/T8hAAYAwAv8PwAAAAAAav0/AQAAAAAAAAAAEfw/eF/9PwAAAAABAAAA AAAAACBq/T8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAsav0/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAA dJH9P+CP/T9skf0/ 4I/9PwCR/T+kMgkAhEH9P4Bf/T90kf0/5Ev8PxIAAADzsZSSkT5RonSR/T8AAAAA BwAAAHCI/T9hcHBsaWNhdGlvbl90YXMA////f2yR/T8AAAAAIQAGAAcAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAyN38PzDe/D+Y3vw/AAAAAAAAAAABAAAAAAAAAJBAQD8AAAAA SB0AQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADKGtE= BCQIQMIiCEAwDgYAztAIgKCQ/T8AAAAApDIJALrdCIDQaP0/AwAAACMABgDCIgiA gJD9P9wA8D8BAAAA8BD8PwEAAAAgDgYAIwAGAAAAAACgkP0/AAAAAODCAED2wgBA AAAAAP0lCEABAAAAXOcIQLQf/D8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAP//P7MAAAAAAAAAAAAAAABkVA6AwJD9P6QyCQAAAAAA A2UABdBo/T8DAAAAIwAGAAAAAADgkP0/AAAAAAAAAAAAEfw/dJH9PwAAAAABAAAA AAAAAACR/T8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAMkf0/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAA fEH9P/Bx/T+Qc/0/ 8HH9PzBz/T+lMgkAfDz9P3yR/T98Qf0/5Ev8PxQAAAAAAAAAAAAAAHxB/T8AAAAA BQAAAJRq/T9kb3NlcgAAAAAAAAAAAAAA////f5Bz/T8AAAAAIQAGAAUAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAyN38PzDe/D+Y3vw/AAAAAAAAAAABAAAAAAAAAJBAQD8AAAAA SB0AQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA= BCQIQMIiCEAwAAYAztAIgLBy/T8AAAAApTIJACQ+/T8AAAAAAAAAAMAL/D/CIgiA kHL9P9wA8D8BAAAA8BD8PwEAAAAgAAYAIwAGAAAAAACwcv0/AAAAAODCAED2wgBA AAAAAP0lCEABAAAAXOcIQOQB/D8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAP//P7MAAAAAAAAAAAAAAADHaA6A0HL9P6UyCQAAAAAA //8/swAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADwcv0/WAIAAGdS/D8AEfw/AAAAAAAAAAABAAAA AAAAADBz/T8AAAAAAAAAAAIsAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACyAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADxz/T8AAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA= dDz9P3BN/T/QTv0/ cE39P3BO/T9TMwkAEIf9P4RB/T90PP0/5Ev8PxQAAAAEJAhA88sIQHQ8/T8AAAAA BQAAANRF/T9CTEVEc2Nhbl90YXNrAP0A////f9BO/T8AAAAAIQAGAAUAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAyN38PzDe/D+Y3vw/AAAAAAAAAAABAAAAAAAAAJBAQD8AAAAA SB0AQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA= BCQIQM7QCEAwCgYA54YOgDBO/T9TMwkAAAAAAAAR/D90PP0/AAAAAAEAAADO0AiA EE79PwAAAABTMwkAut0IgNBo/T8DAAAAIwAGAAAAAACuhg6AME79P+DCAED2wgBA //////0lCEDQaP0/XOcIQCTd+z8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALrdCIDQaP0/AwAAACMABgAAAAAAUE79PwAAAAAAAAAA ABH8P3Q8/T8AAAAAAQAAAAAAAABwTv0/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAfE79PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA== CIf9P6CF/T8Ah/0/ oIX9P6CG/T8kNQkApHz9P3w8/T8Ih/0/5Ev8PxQAAACCgA0zP7wU5AiH/T8AAAAA BQAAAAR+/T9wdW1wAKwJlIoiUXUE/twA////fwCH/T8AAAAAIQAGAAUAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAyN38PzDe/D+Y3vw/AAAAAAAAAAABAAAAAAAAAJBAQD8AAAAA SB0AQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA0f5k= BCQIQM7QCEAwBgYAVWwOgGCG/T8kNQkAAAAAAAAR/D8Ih/0/AAAAAAEAAADO0AiA QIb9PwAAAAAkNQkAhLQIgKAL/D8hAAYAwAv8Px4AAAAAAAAAAAAAAODCAED2wgBA AAAAAP0lCECgC/w/XOcIQFQV/D8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPJAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgIb9PwEAAAAAAAAA ABH8PwiH/T8AAAAAAQAAAAAAAACghv0/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAArIb9PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA== nHz9PzB7/T+UfP0/ MHv9PzB8/T8mNQkA7Ev8PxCH/T+cfP0/5Ev8PxQAAABUb0YFC8ZF15x8/T8AAAAA BQAAAJhz/T9wcm9iZQBs5SL4wrXaFdAA////f5R8/T8AAAAAIQAGAAUAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAyN38PzDe/D+Y3vw/AAAAAAAAAAABAAAAAAAAAJBAQD8AAAAA SB0AQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACQDA4= BCQIQM7QCEAwBgYAhl0OgPB7/T8mNQkAAAAAAAAR/D8AAAAABwAAAAEAAADO0AiA 0Hv9PwAAAAAmNQkAgINAPx8AAAABAAAABQAAAAQAAACwe/0/DAAAAP0UAEANFQBA /P////0lCEAfAAAAXOcIQOQK/D8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAICDQD8fAAAAAQAAAAUAAAAAAAAAEHz9PwAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAHAAAAAQAAAAAAAAAwfP0/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPHz9PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA= FED9PyBW/T/UV/0/ IFb9P3BX/T+dMgkAgF/9P+xL/D8UQP0/5Ev8PxQAAAB46Q9AAAAAABRA/T8AAAAA BQAAANhO/T9CTEVEYXBwX3Rhc2sAQP0A////f9RX/T8AAAAAIQAGAAUAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAyN38PzDe/D+Y3vw/AAAAAAAAAAABAAAAAAAAAJBAQD8AAAAA SB0AQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA= BCQIQMIiCEAwAAYAztAIgOBW/T8AAAAAnTIJABAAAAAUAAAAIFf9PwEAAADCIgiA wFb9P9wA8D8BAAAA8BD8PwEAAAAgAAYAIwAGAAAAAADgVv0/AAAAAODCAED2wgBA AAAAAP0lCEABAAAAXOcIQCTm+z8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAP//P7MAAAAAAAAAAAAAAABOjg6AAFf9P50yCQAAAAAA AAAAACBX/T8AAAAAAAAAAAAAAAAgV/0/AAAAAAAAAAAAEfw/AAAAAAAAAAABAAAA AAAAAHBX/T8AAAAAAAAAAANlAAXQaP0/AwAAACMABgAAAACzAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAB8V/0/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAA== 5Cz9P1Ar/T/cLP0/ UCv9P3As/T8AAAAA2Ev8P9hL/D/kLP0/0Ev8PxgAAAAYJP0/GCT9P+Qs/T8QJP0/ AQAAAOAk/T9UbXIgU3ZjAL/nCAsniP8AAAAAANws/T8AAAAAIQAGAAEAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAyN38PzDe/D+Y3vw/AAAAAAAAAAABAAAAAAAAAJBAQD8AAAAA SB0AQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAD3CcA= BCQIQPDsCEAwCAYA4+0IgBAs/T8MTvw/AAAAAAEAAAAoE/0/AAAAAAEAAADw7AiA 8Cv9PwAAAABQS/w/NCT9PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAClpaWlpaWlpQAAAAAAAAAA AAAAAP0lCEAAAAAAXOcIQCS7+z8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQCz9PwAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACS7+z8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAcCz9PwAAAAAAAAAA AQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAB8LP0/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAA PPf8P5D1/D809/w/ kPX8P9D2/D/fd+ONzO/8PwT9/D889/w/dEv8PwEAAAAQ8/w/EPP8Pzz3/D8I8/w/ GAAAADjz/D9pcGMwAJm2UoQqVBFVwPsAAAAAADT3/D8AAAAAIQAGABgAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAyN38PzDe/D+Y3vw/AAAAAAAAAAABAAAAAAAAAJBAQD8AAAAA SB0AQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACaB0A= BCQIQMIiCEAwAwYAWeUIgFD2/D8AAAAA7E38P+xN/D8gO/4/AAAAAAIAAADCIgiA MPb8P9wA8D8BAAAA8BD8PwEAAAAgAwYAIwAGAAAAAABQ9vw/AAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAP0lCEABAAAAXOcIQISF+z8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAP//P7MAAAAAAAAAAAAAAACTHAiAcPb8P+Ty/D8AAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACw9vw/AAAAADQ5CEAAAAAAhgEAAAAAAAAAAAAA /////wAAAAAAAAAAAAAAACzz/D8AAAAAAQAAAAEAAAAAAAAA0Pb8PwAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAANIQCIDQO/4/XEv8P0hO/D8AAAAAAAAAANz2/D8AAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA xO/8PzDu/D+87/w/ MO78P1Dv/D+r59JRfEv8P0T3/D/E7/w/dEv8PwMAAACY3/w/mN/8P8Tv/D+Q3/w/ FgAAAMDf/D9lc3BfdGltZXIAZacDlNcAAAAAALzv/D8AAAAAIQAGABYAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAyN38PzDe/D+Y3vw/AAAAAAAAAAABAAAAAAAAAJBAQD8AAAAA SB0AQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA3TWM= BCQIQFnlCEAwAgYAYyUNgPDu/D9s3/w/AAAAALTf/D8AAAAAAQAAAAEAAABZ5QiA 0O78PwAAAADsTfw/7E38PwEAAAAhAAYAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAODCAED2wgBA //////0lCEABAAAAXOcIQAR++z8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHolDYAQ7/w/jAH9PwAAAAAAAAAAMO/8PwAAAAAAAAAA AAAAAF8xCQAhAAYAAAAAAP////8w7/w/AAAAAAAAAAC03/w/AAAAAGzf/D8BAAAA AAAAAFDv/D8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAABc7/w/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAA /Pz8P3D7/D/0/Pw/ cPv8P5D8/D9ssioCRPf8P3xL/D/8/Pw/dEv8PwEAAADQ+Pw/0Pj8P/z8/D/I+Pw/ GAAAAPj4/D9pcGMxAGrkVP33I8ph8OsAAQAAAPT8/D8AAAAAIQAGABgAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAyN38PzDe/D+Y3vw/AAAAAAAAAAABAAAAAAAAAJBAQD8AAAAA SB0AQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABxcAQ= BCQIQFnlCEAwBgYAkxwIgDD8/D+k+Pw/AAAAAOz4/D8AAAAAAQAAAAAAAABZ5QiA EPz8PwEAAADsTfw/8E38P5B8/j8AAAAAIwcGAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAP0lCECQfP4/XOcIQESL+z8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAABAAAAIAYGACMABgAAAAAAcPz8PwEAAAA0OQhA AAAAADAAAAAAAAAAIwcGAP////9w/Pw/AQAAADQ5CEDY8vw/AAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAJD8/D8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAABoEQiAgH3+PygAAAAoAAAA AAAAAAAAAACc/Pw/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAA== ================= CORE DUMP END ================= CPU halted.

Return to “ESP32 IDF”

Who is online

Users browsing this forum: Google [Bot] and 19 guests