BLE Server and Client coexisting

Dr.Steve
Posts: 4
Joined: Fri Oct 19, 2018 5:10 am

BLE Server and Client coexisting

Postby Dr.Steve » Fri Oct 19, 2018 5:19 am

Hi,
I am currently working on a project which requires a ble server and client to work together. I have registered call backs using

esp_ble_gatts_register_callback(gatts_event_handler);
esp_ble_gattc_register_callback(esp_gattc_cb);

However the server callback routine is being called when a client has been connected to and disconnected from. Is there any way around this?

The IDF version I am using is 3.1.

Thanks

chegewara
Posts: 665
Joined: Wed Jun 14, 2017 9:00 pm

Re: BLE Server and Client coexisting

Postby chegewara » Fri Oct 19, 2018 8:04 am

Maybe i misunderstand you but this is exactly how it suppose to work.

Code: Select all

esp_ble_gatts_register_callback(gatts_event_handler);
Is callback when esp32 is working as a server and you are getting events when client peer device is connecting to and disconnecting from esp32.

Dr.Steve
Posts: 4
Joined: Fri Oct 19, 2018 5:10 am

Re: BLE Server and Client coexisting

Postby Dr.Steve » Fri Oct 19, 2018 8:38 am

The client and server are running on a single esp32 eg. A phone app can connect to the single esp32 whilst it is also connected to other sensors. The connections should be managed separately within the device, however I am getting a call back on both events.

chegewara
Posts: 665
Joined: Wed Jun 14, 2017 9:00 pm

Re: BLE Server and Client coexisting

Postby chegewara » Fri Oct 19, 2018 12:32 pm

I've been doing such test months ago, now I don't remember, but it's been working back then.

I don't have much time now, but I will try to do some tests asap.

Dr.Steve
Posts: 4
Joined: Fri Oct 19, 2018 5:10 am

Re: BLE Server and Client coexisting

Postby Dr.Steve » Fri Oct 19, 2018 12:55 pm

Thanks! Also basically what im doing is connecting to a sensor periodically with the esp32 and then dropping the connection once iv made a measurement. The phone is not connected to the esp32 at this stage and both callbacks are receiving the disconnection event.

Dr.Steve
Posts: 4
Joined: Fri Oct 19, 2018 5:10 am

Re: BLE Server and Client coexisting

Postby Dr.Steve » Mon Oct 22, 2018 12:08 am

The following crash is what I am experiencing with this issue. Note that I have tried running the ble stack on both core 0 and core 1 and it has simply shifted which core the error appears on.

Code: Select all

ASSERT_PARAM(2051 0), in llc_util.c at line 289                 
Guru Meditation Error: Core 1 panic'ed (Interrupt wdt timeout on CPU1)     
Core 1 register dump:                              
PC   : 0x4008464a PS   : 0x00060634 A0   : 0x80046350 A1   : 0x3f
fbcb40                                     
A2   : 0x00000001 A3   : 0x00000000 A4   : 0x00000000 A5   : 0x60
008054                                     
A6   : 0x3ffc1028 A7   : 0x60008050 A8   : 0x80084645 A9   : 0x3f
fbcb20                                     
A10   : 0x00000004 A11   : 0x00000000 A12   : 0x6000804c A13   : 0xff
ffffff                                     
A14   : 0x00000000 A15   : 0xfffffffc SAR   : 0x00000004 EXCCAUSE: 0x00
000006                                     
EXCVADDR: 0x00000000 LBEG  : 0x4008457d LEND  : 0x40084584 LCOUNT : 0x00
000000                                     
                                        
Backtrace: 0x4008464a:0x3ffbcb40 0x4004634d:0x3ffbcb60 0x40121af1:0x3ffbcb80 0x4
0019d11:0x3ffbcbc0 0x40055b4d:0x3ffbcbe0 0x4011db03:0x3ffbcc00 0x4011de85:0x3ffb
cc20                                      
                                        
Core 0 register dump:                              
PC   : 0x4008cc64 PS   : 0x00060a34 A0   : 0x80127e7b A1   : 0x3f
fd3b90                                     
A2   : 0x3ffc17c0 A3   : 0x00000000 A4   : 0x0000008e A5   : 0x3f
fd3ad0                                     
A6   : 0x00000003 A7   : 0x00060023 A8   : 0x00000000 A9   : 0x00
000001                                     
A10   : 0x00000000 A11   : 0x00000000 A12   : 0x00060a20 A13   : 0x00
000001                                     
A14   : 0x00060a20 A15   : 0x00060023 SAR   : 0x00000020 EXCCAUSE: 0x00
000006                                     
EXCVADDR: 0x00000000 LBEG  : 0x400014fd LEND  : 0x4000150d LCOUNT : 0xff
fffffe                                     
                                        
Backtrace: 0x4008cc64:0x3ffd3b90 0x40127e78:0x3ffd3bb0 0x400e987b:0x3ffd3be0  
                                        
================= CORE DUMP START =================               
4DsAABMAAABkAQAA                                
xMz7P4DK+z+8zPs/                                
IMn7P1DM+z/SMQkAzE38P8xN/D/EzPs/xE38PwIAAACQvPs/kLz7P8TM+z8AAAAA        
FwAAAMC8+z9idENvbnRyb2xsZXIAgYoAAQAAALzM+z8AAAAAIAoGABcAAAAAAAAA        
AAAAAAAAAAAAAAAAyN38PzDe/D+Y3vw/AAAAAAAAAAABAAAAAAAAAJBAQD8AAAAA        
SB0AQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA        
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA        
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA        
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA        
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAB7kUo=                          
Ysr7P0pGCEA0BgYAUGMEgEDL+z8BAAAAAAAAAAAAAABUgABgKBD8P1CAAGBFRgiA        
IMv7PwQAAAAAAAAATIAAYP////8AAAAA/P///wQAAAAGAAAAAAAAAH1FCECERQhA        
AAAAAEyAAGD/////zBIIQARb+j8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA        
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABQy/s/iNIEQBy4+z/0GhKAYMv7PwMIAAAQRQhA        
/////wAAAAAAAAAAAQAAABSdAYCAy/s/MGMEQAg4/D8AAAAADDj8PwAAAAAAAAAA        
UFsFgMDL+z+oGBJApIH7PwABBYDAy/s/dGkEQKSB+z8AAAAAwMv7P4R1AUCkgfs/        
DDj8PwAAAADOAPs/AAAAAAbbEYDgy/s/AQAAAAAAAAAfAAAAAAAAAAAAAAAjAAYA        
iN4RgADM+z84WwVADDj8P6y8+z8AAAAAtLz7PwAAAAAAAAAAIMz7PwQ4/D8AAAAA        
/////8TM+z8AAAAAAAAAAAAAAABQzPs/AAAAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA        
AgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAFzM+z8AAAAA        
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA        
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=          
fEv7P/BI+z90S/s/                                
8Ej7PxBL+z+//lIMuE38P7hN/D98S/s/sE38PwMAAAAo0vs/KNL7P3xL+z8AAAAA        
FgAAAHhB+z9oY2lIb3N0VACtiHMnhuMAAQAAAHRL+z8AAAAAIwkGABYAAAAAAAAA        
AAAAAAAAAAAAAAAAyN38PzDe/D+Y3vw/AAAAAAAAAAABAAAAAAAAAJBAQD8AAAAA        
SB0AQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA        
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA        
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA        
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA        
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAB7I94=                          
BCQIQAVCCEAwCAYArIwIgLBJ+z8BAAAABwAAAHTO+z8AAAAALM77PwAAAAAFQgiA        
kEn7P4AAAAAjCAYAIAgGAAEAAAAgCAYAIwAGABkAAADE2fk/AAAAAEnDAEBrwwBA        
//////0lCEABAAAAXOcIQMTZ+T8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA        
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALsoCIDASfs/QP/6PwgAAAD0ZhKA0En7P/g8/D/pkv0/        
7CgIgOBJ+z8IAAAAABgAAJGeDoDwSfs/AAAAAAYAAAAGAAAA/jz8PwAAAAABAAAA        
lMMOgBBK+z/jkv0/BgAAAKhB/D8AAAAA45L9PwIAAADQtg6AMEr7PwEAAADjkv0/        
IAoGAAEAAAAgCgYAgHD7P+C8DoBQSvs/3JL9PwEAAAAFAAAAAgAAAAAAAACwcPs/        
d7kOgHBK+z/ckv0/qLYOQAAgAAAAAAAAAAAAANBw+z9W0Q6AoEr7P8QS/T+ovA5A        
VtEOgKBK+z/EEv0/uFP8PwAgAAAAIAAAACEAAOSS/T9JuA6AwEr7Pwjb+z8U2/s/        
0FP8P9BJ+z8DAAAAIwAGAAAAAADgSvs/AAAAAAAAAABE0vs/AAAAAFzU+z8AAAAA        
AAAAABBL+z8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAuFP8PwAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA        
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHEv7PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA        
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA        
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=                          
SFj7P7BW+z9AWPs/                                
sFb7P+BX+z9aUc8ApE38P6RN/D9IWPs/nE38PwQAAAAMTvs/DE77P0hY+z8AAAAA        
FQAAAERO+z9oY2lINFQABEZH575p/3AAAQAAAEBY+z8AAAAAIQAGABUAAAAAAAAA        
AAAAAAAAAAAAAAAAyN38PzDe/D+Y3vw/AAAAAAAAAAABAAAAAAAAAJBAQD8AAAAA        
SB0AQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA        
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA        
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA        
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA        
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAC41yY=                          
BCQIQFnlCEAwDgYA9MMOgHBX+z/gTfs/sFf7PyhO+z8AAAAAAQAAAAAAAABZ5QiA        
UFf7PwEAAADsTfw/8E38P6AL/D8hAAYAwAv8PwAAAAAAAAAAMFf7P+DCAED2wgBA        
AAAAAP0lCECgC/w/XOcIQJTm+T8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA        
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIKoQD/AV/s/DFT8PwcAAAAAAAAAsFf7PwAAAAAAAAAA        
AAAAAHAxCQAhAAYAwAv8P/////+wV/s/AAAAAAAAAAAoTvs/AAAAADBO+z8AAAAA        
AAAAAOBX+z8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADFT8PwcAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA        
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA7Ff7PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA        
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA        
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==                            
NHL7P3Bv+z8scvs/                                
cG/7P8Bx+z+d61G4kE38P5BN/D80cvs/iE38PwUAAADoXPs/6Fz7PzRy+z8AAAAA        
FAAAADBg+z9idHVUABLb9vm1jQdSEn0AAQAAACxy+z8AAAAAIQAGABQAAAAAAAAA        
AAAAAAAAAAAAAAAAyN38PzDe/D+Y3vw/AAAAAAAAAAABAAAAAAAAAJBAQD8AAAAA        
SB0AQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA        
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA        
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA        
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA        
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABwpCg=                          
BCQIQPC/AEAwAAYAGc0IgDBw+z8AAAAAIwAGACAABgB81Ps/uFP8PwAgAABYIgiA        
AHD7PwEAAAAAAAAAIAIGAAEAAAAjAAYA4ED7PxgAAAAsFP0/FRT9P+DCAED2wgBA        
AAAAAP0lCEABAAAAXOcIQHQA+j8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA        
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHQA+j8AAAAAAAAAAAAAAACs4QiAQHD7PwAAAABUS/w/        
eLoOgGBw+z/80fs/AQAAABYAAAAAAAAAAAAAAAEAAABAvA6AoHD7P7BT/D/EEv0/        
AAAAAJBw+z98z/s/xBL9P/////8Qcfs/PhT9PwBk/D9E0vs/AAAAAAAAAAAAAAAA        
JvAPgNBw+z+4U/w/ACAAAAAAAAAAAAAAuFP8PwAgAAAU2/s/AAAAAAAAAAAQQPs/        
KXoQgPBw+z8AAAAA3JL9P3jpD0AAAAAACgAAAFBA+z+WGw+AEHH7PwAAAAABAAAA        
BwAAAAAAAAAqAAAAgED7P/0+D4Awcfs/AG78PwMAAABI1/s/AAAAAKoAAACgQPs/        
jeAPgFBx+z94bvw/kHH7PyDdEECgcfs/CJX9P+BA+z+g4Q+AcHH7P3hu/D8AAAAA        
8E38P/gTAABInfw/AAAAAAAAAACQcfs/AAAAAAAAAAAEXfs/AAAAACxd+z8AAAAA        
AAAAAMBx+z8AAAAAAAAAAAQAAAB4bvw/CJX9P+BA+z8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA        
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAzHH7PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA        
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA        
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==                    
NNn7P0A/+z9wQfs/                                
QD/7PxBB+z+rLph5fE38P3xN/D802fs/dE38PwYAAAAs1/s/LNf7PzTZ+z8AAAAA        
EwAAAHQn+z9CdGNfdGFzawCz9QhAUkYAAQAAAHBB+z8AAAAAIQAGABMAAAAAAAAA        
AAAAAAAAAAAAAAAAyN38PzDe/D+Y3vw/AAAAAAAAAAABAAAAAAAAAJBAQD8AAAAA        
SB0AQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA        
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA        
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA        
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA        
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACqAmE=                          
BCQIQPC/AEAwBgYAGc0IgABA+z8AAAAAIwYGACAGBgBMXfs/CJX9P+BA+z9YIgiA        
0D/7PwEAAAAAAAAAFAAAAAEAAAAjCgYAAAAAAAQAAAAUAAAAAAAAAODCAED2wgBA        
AAAAAP0lCEABAAAAXOcIQMTP+T8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA        
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALYcEYAgQPs/9BP9P4ZA+z+s4QiAEED7PwAAAABUS/w/        
BOEPgDBA+z+8XPs/AQAAABQAAAAIE/0/8RL9PwAAAAAw4Q+AcED7PwQAAAB4bvw/        
wfgOgHBA+z+AQPs/ZO4OQP////8FAAAADwAAAAcAAAAEXfs/AAAAAAAAAADBEv0/        
Ll8UgKBA+z94bvw/4ED7PwQAAAB4bvw/CJX9P+BA+z//////6ED7PwAACgC4Dv0/        
ON4OgMBA+z/gQPs/AAAAAAcAAAAAAAAARhOWRQAAAAAAAAAA4ED7PwAAAAAAAAAA        
SNf7PwAAAAD42Ps/AAAAAAAAAAAQQfs/AAAAAAAAAAAAAAoAuA79PwAAAAAAAAAA        
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABxB+z8AAAAA        
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA        
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=                  
hP78P8A6/T9sPP0/                                
wDr9PwA8/T+aMgkAZEz8P2RM/D+E/vw/XEz8PxQAAABAAP0/QAD9P4T+/D8AAAAA        
BQAAAHAz/T9hZGNfdGFzawClpaWlpaUA////f2w8/T8AAAAAIAoGAAUAAAABAAAA        
AAAAAAAAAAAAAAAAyN38PzDe/D+Y3vw/AAAAAAAAAAABAAAAAAAAAJBAQD8AAAAA        
SB0AQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA        
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA        
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA        
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA        
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAClpaU=                          
ZMwIQJA7/T8wCgYAGc0IgIA7/T9kzAhANAoGAHt+EoCQO/0/wBf8PwAAAACOAAAA        
0Dr9PwMAAAAjAAYAAAAAAAEAAAAAAAAAAAAAACAKBgABAAAAIAoGACMABgAgAAAA        
BgAAAAAAAAD9FABADRUAQP7///8gCgYAAQAAAMwSCEC0yvs/AAAAAAAAAAAAAAAA        
//8/swAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABzmA6AsDv9PwAAAADAF/w/        
fpgOgLA7/T8DAAAAwBf8P44AAADQOv0/AwAAACMABgAAAAAA4Dv9P2hj/D8MAAAA        
AAAAAOA7/T+YY/w/6FL8PwEAAAAAAAAAmLv7PwIAAAAAAAAAADz9PwAAAAAAAAAA        
BAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAw8/T8AAAAA        
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA        
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=          
GBv9P7AZ/T8QG/0/                                
sBn9P7Aa/T/Mv99JjCL9PwBM/D8YG/0/+Ev8PxkAAAApWC0C26VOcxgb/T8AAAAA        
AAAAABQV/T9JRExFAMsCDIwE/CfDx4kAAAAAABAb/T8AAAAAIQAGAAAAAAAAAAAA        
AAAAAAAAAAAAAAAAyN38PzDe/D+Y3vw/AAAAAAAAAAABAAAAAAAAAJBAQD8AAAAA        
SB0AQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA        
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA        
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA        
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA        
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABVsXw=                          
BCQIQJ5RFEAwAAYAotEIgHAa/T8IAAAAAAAAAAEAAACEIv0/AAAAAAEAAADwSvw/        
1Er8PwAAAAABAAAAut0IgIAZ/T8DAAAAIwAGAAAAAAAgDgYAAQAAAAAAAAAAAAAA        
AAAAAP0lCECAGf0/XOcIQGSp+z8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA        
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALrdCICAGf0/AwAAACMABgAAAAAAkBr9PwAAAAAAAAAA        
AQAAAIQi/T8AAAAAAQAAAAAAAACwGv0/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA        
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAvBr9PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA        
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA        
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==                            
hCL9PxAh/T98Iv0/                                
ECH9PxAi/T8bG6bTAEz8PyAb/T+EIv0/+Ev8PxkAAAC8eJsOISiPh4Qi/T8AAAAA        
AAAAAIAc/T9JRExFAAAZ9qnRUEBIEM4AAQAAAHwi/T8AAAAAIQAGAAAAAAAAAAAA        
AAAAAAAAAAAAAAAAyN38PzDe/D+Y3vw/AAAAAAAAAAABAAAAAAAAAJBAQD8AAAAA        
SB0AQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA        
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA        
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA        
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA        
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABuYZI=                          
BCQIQJ5RFEAwCgYAotEIgNAh/T8IAAAAAQAAAAAAAAAYG/0/AAAAAAEAAAAQS/w/        
1Er8PwAAAAAAAAAAut0IgJDK+z8DAAAAIwAGAAAAAAAQnwiAkAv8PwAAAAAAAAAA        
AAAAAP0lCECQyvs/XOcIQMSw+z8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA        
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALrdCICQyvs/AwAAACMABgAAAAAA8CH9PwAAAAAAAAAA        
AAAAABgb/T8AAAAAAQAAAAAAAAAQIv0/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA        
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHCL9PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA        
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA        
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==                    
eF/9PwBp/T+Mav0/                                
AGn9PyBq/T+kMgkAfJH9PxxA/T94X/0/5Ev8Pw8AAABMX/0/TF/9P3hf/T8AAAAA        
CgAAAJBi/T9pMmNfdGVzdF90YXNrXzEA////f4xq/T8AAAAAIQAGAAoAAAAAAAAA        
AAAAAAAAAAAAAAAAyN38PzDe/D+Y3vw/AAAAAAAAAAABAAAAAAAAAJBAQD8AAAAA        
SB0AQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA        
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA        
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA        
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA        
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABZfOE=                          
BCQIQMIiCEAwDgYAztAIgMBp/T8AAAAApDIJAOAO/T/gDv0/IQAGAMAL/D/CIgiA        
oGn9P9wA8D8BAAAA8BD8PwEAAAAgDgYAIwAGAAAAAAAAAAAAgGn9P+DCAED2wgBA        
//////0lCEABAAAAXOcIQNT4+z8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA        
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAOgDAADoQ/0/mTIJACMABgBqmQ6A4Gn9P6QyCQAAAAAA        
4A79P+AO/T8hAAYAwAv8PwAAAAAAav0/AQAAAAAAAAAAEfw/eF/9PwAAAAABAAAA        
AAAAACBq/T8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA        
AAAAAAAAAAAsav0/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA        
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA        
AAAAAAAAAAAAAAAA                                
dJH9P+CP/T9skf0/                                
4I/9PwCR/T+kMgkAhEH9P4Bf/T90kf0/5Ev8PxIAAADzsZSSkT5RonSR/T8AAAAA        
BwAAAHCI/T9hcHBsaWNhdGlvbl90YXMA////f2yR/T8AAAAAIQAGAAcAAAAAAAAA        
AAAAAAAAAAAAAAAAyN38PzDe/D+Y3vw/AAAAAAAAAAABAAAAAAAAAJBAQD8AAAAA        
SB0AQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA        
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA        
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA        
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA        
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADKGtE=                          
BCQIQMIiCEAwDgYAztAIgKCQ/T8AAAAApDIJALrdCIDQaP0/AwAAACMABgDCIgiA        
gJD9P9wA8D8BAAAA8BD8PwEAAAAgDgYAIwAGAAAAAACgkP0/AAAAAODCAED2wgBA        
AAAAAP0lCEABAAAAXOcIQLQf/D8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA        
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAP//P7MAAAAAAAAAAAAAAABkVA6AwJD9P6QyCQAAAAAA        
A2UABdBo/T8DAAAAIwAGAAAAAADgkP0/AAAAAAAAAAAAEfw/dJH9PwAAAAABAAAA        
AAAAAACR/T8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA        
AAAAAAAAAAAMkf0/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA        
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA        
AAAAAAAAAAAAAAAA                                
fEH9P/Bx/T+Qc/0/                                
8HH9PzBz/T+lMgkAfDz9P3yR/T98Qf0/5Ev8PxQAAAAAAAAAAAAAAHxB/T8AAAAA        
BQAAAJRq/T9kb3NlcgAAAAAAAAAAAAAA////f5Bz/T8AAAAAIQAGAAUAAAAAAAAA        
AAAAAAAAAAAAAAAAyN38PzDe/D+Y3vw/AAAAAAAAAAABAAAAAAAAAJBAQD8AAAAA        
SB0AQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA        
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA        
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA        
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA        
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=                          
BCQIQMIiCEAwAAYAztAIgLBy/T8AAAAApTIJACQ+/T8AAAAAAAAAAMAL/D/CIgiA        
kHL9P9wA8D8BAAAA8BD8PwEAAAAgAAYAIwAGAAAAAACwcv0/AAAAAODCAED2wgBA        
AAAAAP0lCEABAAAAXOcIQOQB/D8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA        
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAP//P7MAAAAAAAAAAAAAAADHaA6A0HL9P6UyCQAAAAAA        
//8/swAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADwcv0/WAIAAGdS/D8AEfw/AAAAAAAAAAABAAAA        
AAAAADBz/T8AAAAAAAAAAAIsAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACyAAAAAAAAAAAAAAAA        
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADxz/T8AAAAA        
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA        
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=                  
dDz9P3BN/T/QTv0/                                
cE39P3BO/T9TMwkAEIf9P4RB/T90PP0/5Ev8PxQAAAAEJAhA88sIQHQ8/T8AAAAA        
BQAAANRF/T9CTEVEc2Nhbl90YXNrAP0A////f9BO/T8AAAAAIQAGAAUAAAAAAAAA        
AAAAAAAAAAAAAAAAyN38PzDe/D+Y3vw/AAAAAAAAAAABAAAAAAAAAJBAQD8AAAAA        
SB0AQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA        
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA        
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA        
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA        
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=                          
BCQIQM7QCEAwCgYA54YOgDBO/T9TMwkAAAAAAAAR/D90PP0/AAAAAAEAAADO0AiA        
EE79PwAAAABTMwkAut0IgNBo/T8DAAAAIwAGAAAAAACuhg6AME79P+DCAED2wgBA        
//////0lCEDQaP0/XOcIQCTd+z8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA        
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALrdCIDQaP0/AwAAACMABgAAAAAAUE79PwAAAAAAAAAA        
ABH8P3Q8/T8AAAAAAQAAAAAAAABwTv0/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA        
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAfE79PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA        
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA        
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==                            
CIf9P6CF/T8Ah/0/                                
oIX9P6CG/T8kNQkApHz9P3w8/T8Ih/0/5Ev8PxQAAACCgA0zP7wU5AiH/T8AAAAA        
BQAAAAR+/T9wdW1wAKwJlIoiUXUE/twA////fwCH/T8AAAAAIQAGAAUAAAAAAAAA        
AAAAAAAAAAAAAAAAyN38PzDe/D+Y3vw/AAAAAAAAAAABAAAAAAAAAJBAQD8AAAAA        
SB0AQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA        
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA        
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA        
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA        
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA0f5k=                          
BCQIQM7QCEAwBgYAVWwOgGCG/T8kNQkAAAAAAAAR/D8Ih/0/AAAAAAEAAADO0AiA        
QIb9PwAAAAAkNQkAhLQIgKAL/D8hAAYAwAv8Px4AAAAAAAAAAAAAAODCAED2wgBA        
AAAAAP0lCECgC/w/XOcIQFQV/D8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA        
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPJAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgIb9PwEAAAAAAAAA        
ABH8PwiH/T8AAAAAAQAAAAAAAACghv0/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA        
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAArIb9PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA        
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA        
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==                            
nHz9PzB7/T+UfP0/                                
MHv9PzB8/T8mNQkA7Ev8PxCH/T+cfP0/5Ev8PxQAAABUb0YFC8ZF15x8/T8AAAAA        
BQAAAJhz/T9wcm9iZQBs5SL4wrXaFdAA////f5R8/T8AAAAAIQAGAAUAAAAAAAAA        
AAAAAAAAAAAAAAAAyN38PzDe/D+Y3vw/AAAAAAAAAAABAAAAAAAAAJBAQD8AAAAA        
SB0AQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA        
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA        
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA        
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA        
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACQDA4=                          
BCQIQM7QCEAwBgYAhl0OgPB7/T8mNQkAAAAAAAAR/D8AAAAABwAAAAEAAADO0AiA        
0Hv9PwAAAAAmNQkAgINAPx8AAAABAAAABQAAAAQAAACwe/0/DAAAAP0UAEANFQBA        
/P////0lCEAfAAAAXOcIQOQK/D8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA        
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAICDQD8fAAAAAQAAAAUAAAAAAAAAEHz9PwAAAAAAAAAA        
AAAAAAAAAAAHAAAAAQAAAAAAAAAwfP0/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA        
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPHz9PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA        
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA        
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=                          
FED9PyBW/T/UV/0/                                
IFb9P3BX/T+dMgkAgF/9P+xL/D8UQP0/5Ev8PxQAAAB46Q9AAAAAABRA/T8AAAAA        
BQAAANhO/T9CTEVEYXBwX3Rhc2sAQP0A////f9RX/T8AAAAAIQAGAAUAAAAAAAAA        
AAAAAAAAAAAAAAAAyN38PzDe/D+Y3vw/AAAAAAAAAAABAAAAAAAAAJBAQD8AAAAA        
SB0AQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA        
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA        
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA        
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA        
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=                          
BCQIQMIiCEAwAAYAztAIgOBW/T8AAAAAnTIJABAAAAAUAAAAIFf9PwEAAADCIgiA        
wFb9P9wA8D8BAAAA8BD8PwEAAAAgAAYAIwAGAAAAAADgVv0/AAAAAODCAED2wgBA        
AAAAAP0lCEABAAAAXOcIQCTm+z8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA        
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAP//P7MAAAAAAAAAAAAAAABOjg6AAFf9P50yCQAAAAAA        
AAAAACBX/T8AAAAAAAAAAAAAAAAgV/0/AAAAAAAAAAAAEfw/AAAAAAAAAAABAAAA        
AAAAAHBX/T8AAAAAAAAAAANlAAXQaP0/AwAAACMABgAAAACzAAAAAAAAAAAAAAAA        
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA        
AAAAAAAAAAB8V/0/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA        
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA        
AAAAAA==                                    
5Cz9P1Ar/T/cLP0/                                
UCv9P3As/T8AAAAA2Ev8P9hL/D/kLP0/0Ev8PxgAAAAYJP0/GCT9P+Qs/T8QJP0/        
AQAAAOAk/T9UbXIgU3ZjAL/nCAsniP8AAAAAANws/T8AAAAAIQAGAAEAAAAAAAAA        
AAAAAAAAAAAAAAAAyN38PzDe/D+Y3vw/AAAAAAAAAAABAAAAAAAAAJBAQD8AAAAA        
SB0AQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA        
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA        
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA        
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA        
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAD3CcA=                          
BCQIQPDsCEAwCAYA4+0IgBAs/T8MTvw/AAAAAAEAAAAoE/0/AAAAAAEAAADw7AiA        
8Cv9PwAAAABQS/w/NCT9PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAClpaWlpaWlpQAAAAAAAAAA        
AAAAAP0lCEAAAAAAXOcIQCS7+z8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA        
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQCz9PwAAAAAAAAAA        
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACS7+z8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAcCz9PwAAAAAAAAAA        
AQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA        
AAAAAAAAAAB8LP0/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA        
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA        
AAAAAAAAAAAAAAAA                                
PPf8P5D1/D809/w/                                
kPX8P9D2/D/fd+ONzO/8PwT9/D889/w/dEv8PwEAAAAQ8/w/EPP8Pzz3/D8I8/w/        
GAAAADjz/D9pcGMwAJm2UoQqVBFVwPsAAAAAADT3/D8AAAAAIQAGABgAAAAAAAAA        
AAAAAAAAAAAAAAAAyN38PzDe/D+Y3vw/AAAAAAAAAAABAAAAAAAAAJBAQD8AAAAA        
SB0AQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA        
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA        
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA        
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA        
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACaB0A=                          
BCQIQMIiCEAwAwYAWeUIgFD2/D8AAAAA7E38P+xN/D8gO/4/AAAAAAIAAADCIgiA        
MPb8P9wA8D8BAAAA8BD8PwEAAAAgAwYAIwAGAAAAAABQ9vw/AAAAAAAAAAAAAAAA        
AAAAAP0lCEABAAAAXOcIQISF+z8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA        
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAP//P7MAAAAAAAAAAAAAAACTHAiAcPb8P+Ty/D8AAAAA        
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACw9vw/AAAAADQ5CEAAAAAAhgEAAAAAAAAAAAAA        
/////wAAAAAAAAAAAAAAACzz/D8AAAAAAQAAAAEAAAAAAAAA0Pb8PwAAAAAAAAAA        
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAANIQCIDQO/4/XEv8P0hO/D8AAAAAAAAAANz2/D8AAAAA        
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA        
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA                
xO/8PzDu/D+87/w/                                
MO78P1Dv/D+r59JRfEv8P0T3/D/E7/w/dEv8PwMAAACY3/w/mN/8P8Tv/D+Q3/w/        
FgAAAMDf/D9lc3BfdGltZXIAZacDlNcAAAAAALzv/D8AAAAAIQAGABYAAAAAAAAA        
AAAAAAAAAAAAAAAAyN38PzDe/D+Y3vw/AAAAAAAAAAABAAAAAAAAAJBAQD8AAAAA        
SB0AQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA        
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA        
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA        
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA        
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA3TWM=                          
BCQIQFnlCEAwAgYAYyUNgPDu/D9s3/w/AAAAALTf/D8AAAAAAQAAAAEAAABZ5QiA        
0O78PwAAAADsTfw/7E38PwEAAAAhAAYAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAODCAED2wgBA        
//////0lCEABAAAAXOcIQAR++z8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA        
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHolDYAQ7/w/jAH9PwAAAAAAAAAAMO/8PwAAAAAAAAAA        
AAAAAF8xCQAhAAYAAAAAAP////8w7/w/AAAAAAAAAAC03/w/AAAAAGzf/D8BAAAA        
AAAAAFDv/D8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA        
AAAAAAAAAABc7/w/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA        
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA        
AAAAAAAAAAAAAAAA                                
/Pz8P3D7/D/0/Pw/                                
cPv8P5D8/D9ssioCRPf8P3xL/D/8/Pw/dEv8PwEAAADQ+Pw/0Pj8P/z8/D/I+Pw/        
GAAAAPj4/D9pcGMxAGrkVP33I8ph8OsAAQAAAPT8/D8AAAAAIQAGABgAAAAAAAAA        
AAAAAAAAAAAAAAAAyN38PzDe/D+Y3vw/AAAAAAAAAAABAAAAAAAAAJBAQD8AAAAA        
SB0AQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA        
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA        
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA        
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA        
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABxcAQ=                          
BCQIQFnlCEAwBgYAkxwIgDD8/D+k+Pw/AAAAAOz4/D8AAAAAAQAAAAAAAABZ5QiA        
EPz8PwEAAADsTfw/8E38P5B8/j8AAAAAIwcGAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA        
AAAAAP0lCECQfP4/XOcIQESL+z8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA        
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAABAAAAIAYGACMABgAAAAAAcPz8PwEAAAA0OQhA        
AAAAADAAAAAAAAAAIwcGAP////9w/Pw/AQAAADQ5CEDY8vw/AAAAAAAAAAAAAAAA        
AAAAAJD8/D8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAABoEQiAgH3+PygAAAAoAAAA        
AAAAAAAAAACc/Pw/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA        
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA        
AAAAAA==                                    
================= CORE DUMP END =================                
CPU halted.

Rx-365
Posts: 6
Joined: Wed Jan 17, 2018 12:08 am

Re: BLE Server and Client coexisting

Postby Rx-365 » Tue Dec 18, 2018 3:12 pm

I am seeing this exact same error when attempting to connect 3+ bonded devices to a single ESP32 BLE Server. When I trace the failure back, I can see the issue is in an assert in one of the precompiled .a files in the bluetooth component.

Does anyone have anymore information on this?

Rx-365
Posts: 6
Joined: Wed Jan 17, 2018 12:08 am

Re: BLE Server and Client coexisting

Postby Rx-365 » Tue Dec 18, 2018 8:57 pm

Code: Select all

ASSERT_PARAM(2051 0), in llc_util.c at line 289
Guru Meditation Error: Core 0 panic'ed (Interrupt wdt timeout on CPU0)
Core 0 register dump:
PC   : 0x400842c1 PS   : 0x00060434 A0   : 0x80046350 A1   : 0x3ffd7090
A2   : 0x00000001 A3   : 0x00000000 A4   : 0x00000000 A5   : 0x60008054
A6   : 0x3ffbdca0 A7   : 0x60008050 A8   : 0x800842c1 A9   : 0x3ffd7070
A10   : 0x00000004 A11   : 0x00000000 A12   : 0x6000804c A13   : 0xffffffff
A14   : 0x00000000 A15   : 0xfffffffc SAR   : 0x00000004 EXCCAUSE: 0x00000005
EXCVADDR: 0x00000000 LBEG  : 0x400841f9 LEND  : 0x40084200 LCOUNT : 0x00000000

Backtrace: 0x400842c1:0x3ffd7090 0x4004634d:0x3ffd70b0 0x4014b13d:0x3ffd70d0 0x40019d11:0x3ffd7110 0x40055b4d:0x3ffd7130 0x40146cc7:0x3ffd7150 0x401470d5:0x3ffd7170

Core 1 register dump:
PC   : 0x401a10d2 PS   : 0x00060034 A0   : 0x800d3a02 A1   : 0x3ffd1750
A2   : 0x00000000 A3   : 0x00060023 A4   : 0x00060020 A5   : 0x00000001
A6   : 0x0000abab A7   : 0x00000000 A8   : 0x800d2cea A9   : 0x3ffd1720
A10   : 0x00000000 A11   : 0x3ffbee94 A12   : 0x3ffbe8e8 A13   : 0x00000000
A14   : 0x00060020 A15   : 0x00000000 SAR   : 0x00000000 EXCCAUSE: 0x00000005
EXCVADDR: 0x00000000 LBEG  : 0x4000c46c LEND  : 0x4000c477 LCOUNT : 0xffffffff

Backtrace: 0x401a10d2:0x3ffd1750 0x400d39ff:0x3ffd1770 0x40091595:0x3ffd1790
This is my failure debug. I am wondering if this is related to issues with the DRAM section for BLE which is 0x3FFB0000 — 0x3FFC0000?

chegewara
Posts: 665
Joined: Wed Jun 14, 2017 9:00 pm

Re: BLE Server and Client coexisting

Postby chegewara » Tue Dec 18, 2018 9:58 pm

Please try make monitor or xtensa-esp32-elf-gdb to decode backtrace eventually addr2line.

etha890
Posts: 9
Joined: Tue Oct 23, 2018 2:27 am

Re: BLE Server and Client coexisting

Postby etha890 » Wed Dec 19, 2018 11:29 pm

I have a similar issue

ASSERT_PARAM(2051 0), in llc_util.c at line 289
Guru Meditation Error: Core 0 panic'ed (Interrupt wdt timeout on CPU0)

BLE is running on core 0

The core dump

==================== ESP32 CORE DUMP START ====================

================== CURRENT THREAD REGISTERS ===================
pc 0x4008483a 0x4008483a <r_assert_param+314>
lbeg 0x4008476d 1074284397
lend 0x40084774 1074284404
lcount 0x0 0
sar 0x4 4
ps 0x60524 394532
threadptr <unavailable>
br <unavailable>
scompare1 <unavailable>
acclo <unavailable>
acchi <unavailable>
m0 <unavailable>
m1 <unavailable>
m2 <unavailable>
m3 <unavailable>
expstate <unavailable>
f64r_lo <unavailable>
f64r_hi <unavailable>
f64s <unavailable>
fcr <unavailable>
fsr <unavailable>
a0 0x40046350 1074029392
a1 0x3ffcc780 1073530752
a2 0x1 1
a3 0x0 0
a4 0x0 0
a5 0x60008054 1610645588
a6 0x3ffbdcd0 1073470672
a7 0x60008050 1610645584
a8 0x80084835 -2146940875
a9 0x3ffcc760 1073530720
a10 0x4 4
a11 0x0 0
a12 0x6000804c 1610645580
a13 0xffffffff -1
a14 0x0 0
a15 0xfffffffc -4

==================== CURRENT THREAD STACK =====================
#0 0x4008483a in r_assert_param ()
Backtrace stopped: Cannot access memory at address 0x40046350

======================== THREADS INFO =========================
Id Target Id Frame
25 process 24 0x4008f45d in xQueueGenericReceive (xQueue=0x3ffb79f8, pvBuffer=0x0, xTicksToWait=4294967 295, xJustPeeking=0) at C:/msys32/home/EthanA/esp-idf-master/components/freertos/queue.c:1591
24 process 23 0x4008f45d in xQueueGenericReceive (xQueue=0x3ffaff64, pvBuffer=0x0, xTicksToWait=4294967 295, xJustPeeking=0) at C:/msys32/home/EthanA/esp-idf-master/components/freertos/queue.c:1591
23 process 22 0x4008f45d in xQueueGenericReceive (xQueue=0x3ffb9a3c, pvBuffer=0x0, xTicksToWait=4294967 295, xJustPeeking=0) at C:/msys32/home/EthanA/esp-idf-master/components/freertos/queue.c:1591
22 process 21 0x4008fc2c in prvProcessTimerOrBlockTask (xNextExpireTime=<optimized out>, xListWasEmpty= <optimized out>) at C:/msys32/home/EthanA/esp-idf-master/components/freertos/timers.c:588
21 process 20 0x4008de8a in vTaskDelay (xTicksToDelay=<optimized out>) at C:/msys32/home/EthanA/esp-idf -master/components/freertos/tasks.c:1484
20 process 19 0x4008de8a in vTaskDelay (xTicksToDelay=<optimized out>) at C:/msys32/home/EthanA/esp-idf -master/components/freertos/tasks.c:1484
19 process 18 0x4008de8a in vTaskDelay (xTicksToDelay=<optimized out>) at C:/msys32/home/EthanA/esp-idf -master/components/freertos/tasks.c:1484
18 process 17 0x4008de8a in vTaskDelay (xTicksToDelay=<optimized out>) at C:/msys32/home/EthanA/esp-idf -master/components/freertos/tasks.c:1484
17 process 16 0x4008de8a in vTaskDelay (xTicksToDelay=<optimized out>) at C:/msys32/home/EthanA/esp-idf -master/components/freertos/tasks.c:1484
16 process 15 0x4008de8a in vTaskDelay (xTicksToDelay=<optimized out>) at C:/msys32/home/EthanA/esp-idf -master/components/freertos/tasks.c:1484
15 process 14 0x4008de8a in vTaskDelay (xTicksToDelay=<optimized out>) at C:/msys32/home/EthanA/esp-idf -master/components/freertos/tasks.c:1484
14 process 13 0x4008de8a in vTaskDelay (xTicksToDelay=<optimized out>) at C:/msys32/home/EthanA/esp-idf -master/components/freertos/tasks.c:1484
13 process 12 0x4008de8a in vTaskDelay (xTicksToDelay=<optimized out>) at C:/msys32/home/EthanA/esp-idf -master/components/freertos/tasks.c:1484
12 process 11 0x4008de8a in vTaskDelay (xTicksToDelay=<optimized out>) at C:/msys32/home/EthanA/esp-idf -master/components/freertos/tasks.c:1484
11 process 10 0x4008de8a in vTaskDelay (xTicksToDelay=<optimized out>) at C:/msys32/home/EthanA/esp-idf -master/components/freertos/tasks.c:1484
10 process 9 0x400823c6 in esp_crosscore_int_send_yield (core_id=1) at C:/msys32/home/EthanA/esp-idf-m aster/components/esp32/crosscore_int.c:112
9 process 8 0x4008de8a in vTaskDelay (xTicksToDelay=<optimized out>) at C:/msys32/home/EthanA/esp-idf -master/components/freertos/tasks.c:1484
8 process 7 0x4008de8a in vTaskDelay (xTicksToDelay=<optimized out>) at C:/msys32/home/EthanA/esp-idf -master/components/freertos/tasks.c:1484
7 process 6 0x4014f992 in esp_pm_impl_waiti () at C:/msys32/home/EthanA/esp-idf-master/components/esp 32/pm_esp32.c:487
6 process 5 0x4014f992 in esp_pm_impl_waiti () at C:/msys32/home/EthanA/esp-idf-master/components/esp 32/pm_esp32.c:487
5 process 4 0x4000bff0 in ?? ()
4 process 3 0x4000bff0 in ?? ()
3 process 2 0x4008f45d in xQueueGenericReceive (xQueue=0x3ffbd94c, pvBuffer=0x3ffcf670, xTicksToWait= 4294967295, xJustPeeking=0) at C:/msys32/home/EthanA/esp-idf-master/components/freertos/queue.c:1591
2 process 1 cause_sw_intr_to_core_wrapper (core_id=0, intr_no=7) at C:/msys32/home/EthanA/esp-idf-mas ter/components/bt/bt.c:698
* 1 <main task> 0x4008483a in r_assert_param ()

======================= ALL MEMORY REGIONS ========================
Name Address Size Attrs
.rtc.text 0x400c0000 0x0 RW
.rtc.dummy 0x3ff80000 0x0 RW
.rtc.force_fast 0x3ff80000 0x0 RW
.rtc_noinit 0x50000000 0x0 RW
.rtc.force_slow 0x50000000 0x0 RW
.iram0.vectors 0x40080000 0x400 R XA
.iram0.text 0x40080400 0x137ec RWXA
.dram0.data 0x3ffbdb60 0x347c RW A
.noinit 0x3ffc0fdc 0x0 RW
.flash.rodata 0x3f400020 0x195e8 RW A
.flash.text 0x400d0018 0x810b8 R XA
.coredump.tasks.data 0x3ffb57c4 0x164 RW
.coredump.tasks.data 0x3ffcc6c0 0x254 RW
.coredump.tasks.data 0x3ffb6010 0x164 RW
.coredump.tasks.data 0x3ffcea70 0x2ac RW
.coredump.tasks.data 0x3ffbd9b0 0x164 RW
.coredump.tasks.data 0x3ffcf570 0x1b0 RW
.coredump.tasks.data 0x3ffd0fa0 0x164 RW
.coredump.tasks.data 0x3ffd0c80 0x318 RW
.coredump.tasks.data 0x3ffb5bb4 0x164 RW
.coredump.tasks.data 0x3ffce070 0x2a8 RW
.coredump.tasks.data 0x3ffbc4a0 0x164 RW
.coredump.tasks.data 0x3ffbc2f0 0x1a8 RW
.coredump.tasks.data 0x3ffbbd34 0x164 RW
.coredump.tasks.data 0x3ffbbb80 0x1ac RW
.coredump.tasks.data 0x3ffda9dc 0x164 RW
.coredump.tasks.data 0x3ffda850 0x184 RW
.coredump.tasks.data 0x3ffd61e8 0x164 RW
.coredump.tasks.data 0x3ffd6060 0x180 RW
.coredump.tasks.data 0x3ffbd6c0 0x164 RW
.coredump.tasks.data 0x3ffcb770 0x1a0 RW
.coredump.tasks.data 0x3ffd812c 0x164 RW
.coredump.tasks.data 0x3ffd7fa0 0x184 RW
.coredump.tasks.data 0x3ffd4684 0x164 RW
.coredump.tasks.data 0x3ffd44f0 0x18c RW
.coredump.tasks.data 0x3ffd51b0 0x164 RW
.coredump.tasks.data 0x3ffd5000 0x1a8 RW
.coredump.tasks.data 0x3ffd8b98 0x164 RW
.coredump.tasks.data 0x3ffd8a10 0x180 RW
.coredump.tasks.data 0x3ffd28d8 0x164 RW
.coredump.tasks.data 0x3ffd2540 0x18c RW
.coredump.tasks.data 0x3ffd9604 0x164 RW
.coredump.tasks.data 0x3ffd9450 0x1ac RW
.coredump.tasks.data 0x3ffd76c0 0x164 RW
.coredump.tasks.data 0x3ffd7510 0x1a8 RW
.coredump.tasks.data 0x3ffd6c54 0x164 RW
.coredump.tasks.data 0x3ffd6aa0 0x1ac RW
.coredump.tasks.data 0x3ffd5c7c 0x164 RW
.coredump.tasks.data 0x3ffd5af0 0x184 RW
.coredump.tasks.data 0x3ffda070 0x164 RW
.coredump.tasks.data 0x3ffd9ee0 0x188 RW
.coredump.tasks.data 0x3ffd3cc0 0x164 RW
.coredump.tasks.data 0x3ffd3b00 0x1b8 RW
.coredump.tasks.data 0x3ffbcf00 0x164 RW
.coredump.tasks.data 0x3ffbcd50 0x1a8 RW
.coredump.tasks.data 0x3ffb9e94 0x164 RW
.coredump.tasks.data 0x3ffb9ce0 0x1ac RW
.coredump.tasks.data 0x3ffb7730 0x164 RW
.coredump.tasks.data 0x3ffb7580 0x1a8 RW
.coredump.tasks.data 0x3ffb7e50 0x164 RW
.coredump.tasks.data 0x3ffb7ca0 0x1a8 RW

===================== ESP32 CORE DUMP END =====================

Who is online

Users browsing this forum: Autom8n and 22 guests